برای به حداکثر رساندن رضایت مشتری، شرکت‌ها مدت‌هاست که بر نقاط تماس مشتری تاکید کرده‌اند و نقاط تماس مشتری تعاملات بین یک شرکت و مشتریان آن است. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال ادامه دهیم: جنی هر روز صبح، ساعت…