هنگامی که یک کسب و کار به مشتریان خدمات رسانی می‌کند، نه تنها نیاز اساسی مشتری بلکه سایر نیازهایی که او بیان نمی‌کند را نیز تامین می‌کند هریک از ما نیاز، درخواست یا تقاضاهایی داریم. درکل سه نوع نیاز برای…